Bestyrelsen

Direktør Lars Nørby Johansen (formand)
Lærer Erik (næstformand)
Direktør Mads Kofod
Direktør Erik Sevaldsen
Museumsdirektør Erland Porsmose