Årsberetning
Ved Oluf Høst Museets Venners generalforsamling
Onsdag d. 31. maj, 2017, kl. 20

Sidste år havde vi en del turbulens vedrørende museets overlevelse og strategi. En ret livlig diskussion i diverse medier, hvor følelser og argumenter blev fremført. Resultatet blev heldigvis positivt.

Det var klogt af Oluf Høst Museet at forlænge sæsonen sidste år fra den planlagte lukning d. 5. september og i stedet for at have sidste åbningsdag 3. oktober.

Det gav turister og herboende en måned ekstra til at komme og besøge museet. Det blev en succes, selvom det tyndede ud i besøgstallet i den sidste ende af åbningsperioden. Men antallet af gæster blev væsentligt forøget og indtjeningen var positiv.

Det er også klogt, at museet har en sæson 2017, altså den igangværende, der strækker sig helt til og med efterårsferien. Museet får flere gæster, og specielt vil denne udvidelse af dage, hvor man kan komme og opleve Oluf Høst, hans kunst, hans hus og have og høre nogle historier, som knytter sig til kunstneren være med til at styrke museet, dets image og helt givet også give lidt flere penge på bunden af malerkassen.

Det er jo ikke bare et spørgsmål om, hvad der kan betale sig set ud fra en snæver økonomisk synsvinkel, det er i høj grad et spørgsmål om at gøre sig synlig! Et synligt museum og et styrket image betyder, at gæsterne, som har haft en god oplevelse på Oluf Høst Museet vil gå ud blandt venner og bekendte og fortælle denne positive oplevelse videre. Det gør andre folk interesserede i at besøge museet.

Som ringe i vandet-effekten.

Bornholm er i vælten. Eftersæsonen bliver større og større, og denne del af turismen skal Oluf Høst Museet være en del af. Andet er utænkeligt.

Vi ønsker Oluf Høst Museet den bedst tænkelige sæson. Opstarten var nok lidt langsom, men der er kommet mere fart i gæstebesøget nu. Vi ønsker også Martin Brandt, som er museets daglige leder, held og lykke i arbejdet for at styrke museet. Han gør en stor indsats!

Specielt er det en rigtig god og fremsynet idé, at børn og unge under 18 år kan komme gratis ind.

Sidste år var vi nogle frivillige, som havde en Café, Hedvigs Café. Den havde åbent om lørdagen i den forlængede sæson. Her kunne folk til favorable priser købe kaffe og kage. Kagen var sponsoreret af Gudhjem Bageren, som vistnok nu hedder Konditor Bageren, hvilket betød at caféen gav et pænt overskud. Gudny Nielsen var tovholder for Hedvigs Café og udførte et stort arbejde! Også tak til alle de andre, som var café-damer. Et fint tiltag, men i år kører vi ikke denne idé, da det var noget besværligt.

Men så har vi en masse andre ingredienser i gryden, som jeg bare lige vil nævne kort, da I kan læse mere udførligt om disse i det udsendte program eller på vores facebookside.

  1. 19. juni kommer Lillian Hjorth-Westh. Emnet er Den danske sangskat krydret med fællessang.
  2. og 11. juli har vi opera og sang med Niels Jørgen Riis og Mogens Dam. Vi glæder os til genopleve nostalgien og vemodet i vor hjemlands: ”Ja va lidinj Horra”.
  3. august skal vi gense og genhøre Duo Askou og Andersen. Her gælder det Kai Normann Andersen-melodier fremført med violin og akkordeon.

En slags urpremiere på en senere CD-udgivelse.

Jeg synes, vi har nogle gode arrangementer!

Specielt vil jeg nævne et tilbud, som Venneforeningen og Oluf Høst Museet kommer med i fællesskab. Vi har 5 guidede ture i løbet af hele sæsonen. Disse guidede ture vil Steen Holmkvist arrangere og stå for. Overskriften bliver guidede ture i Oluf Høsts Fodspor. Rammen for vandringerne er Gudhjems smukke og dramatiske omgivelser. Steen vil krydre sin vandring med oplysninger og anekdoter om Oluf Høst. Det bliver spændende og lærerigt – er jeg sikker på.
Når folk kommer trætte hjem fra guidningen, er der kaffe og kage, som jeg og Gudny vil servicere folk med. Steen trænger sikkert også til noget at styrke sig på.

Herefter er der fri adgang til museet, hvor jeg vil stå til rådighed for spørgsmål vedrørende min farfar.

Alt i alt et knaldgodt tilbud, synes jeg, rigtigt museumsrelevant.

Tak til dig Steen for at du vil berige folk med oplevelser om Oluf Høst og den natur, hvorfra han har hentet en stor del af sin inspiration.

I dag, som så mange gange før, har Erling Riisager stået for vandringen i Oluf Høsts Fodspor. Som altid godt guidet ud til Hestestenene, over Bognemark, Gråmyr og Bokul og inspirerende fortalt.

Tak til dig Erling.

I foråret var vi nogle frivillige, som hjalp museet med at gøre rent. Blot en dag. Men sådanne tiltag er med til at knytte de frivillige til museet og gøre det meningsfyldt at være frivillig. Det var hyggeligt og foregik i et behageligt tempo. Tak til Niels Rasmussen, Elo og Ulla for indsatsen her. På vores facebookside kan I se billeder fra denne dag.

Ydermere har vi kørt rundt med foldere og plakater. På hele Bornholm.

Til hoteller, restauranter og oplevelsessteder. Her var det Niels, Elo og Ulla, undertegnede og Bitten, som udførte denne meningsfyldte opgave. Tak til os.

Tak til Hans Michael for din indsats ved vores arrangementer + alle andre, som har været involveret her.

Tak til jer som er mødt op i dag, og tak til alle foreningens medlemmer, som kan læse denne beretning på vores facebookside + Museets hjemmeside.

Vi har brug for jeres støtte, både jeres kontingent og som frivillige.

I min takkerunde vil jeg slutte med at nævne Benthe og Finn Wessel. Uden at kny trodser de vind og vejr og sejler på Østersøens lumske bølger fra Ystad til Bornholm for at være med i vores forskellige arrangementer. Flere gange om året!

Benthe er foreningens kasserer og administrator af medlemskaber og er frivillig ved mange af arrangementerne. Finn er næsten altid med og gør et stort arbejde som frivillig.  

Oluf Høst Museets Venner er en forening, hvis hovedformål er at støtte Oluf Høst Museet. Det gør vi. Og måske gør vi det endnu mere i fremtiden. Det handler om at udvikle samarbejdet. Gøre det meningsfyldt og relevant.

Har i idéer, så hører vi gerne fra jer.

Vi kan godt bruge flere medlemmer. Det vil styrke Oluf Høst Museet. I må meget gerne være museets ambassadører og reklamere for medlemskab.

Og til slut vil jeg sige:

Må Oluf Høst Museet trives og udvikle sig. Tak.

Peter Høst – formand for Oluf Høst Museets Venner.