HØST I BERLIN: Mod et internationalt gennembrud?

07 februar 2023

Særudstilling i villaen

1. april – 21. oktober 2023

Med udstillingen ‘HØST I BERLIN – mod et internationalt gennembrud?’ genskaber vi den ikoniske udstilling ‘Neuere Dänische Malerei’, der blev vist på Nationalgalleriet i Berlin i 1932. Her repræsenterede Oluf Høst (1884-1966) og hans samtidige kunstnerkollegaer såsom Vilhelm Lundstrøm (1893-1950), Harald Giersing (1881-1927), Kræsten Iversen (1886-1955), Jens Søndergaard (1895-1957) med flere dansk maleri på en international arena.

I 2023 vil flere af de selvsamme malerier, der var udstillet i Berlin i 1932, blive genforenet på Oluf Høst Museet i en ny kuratering, der kaster et nutidigt blik på, hvilken betydning den internationale eksponering fik for Høst og hans kollegaer. 

Kunsthistorisk anses Høst ofte som en ”ener”, der ikke repræsenterer en egentlig strømning eller skole. Dette er en opfattelse, vi med udstillingen ønsker at undersøge nærmere og eventuelt udfordre ved at holde Høst-værkerne op mod hans samtidige kollegaer og deres respektive maleriske udtryk. Kan man tale om en fælles stil, når det kommer til dansk kunst i 1930’erne? Det er et spørgsmål, udstillingen og den tilhørende publikation søger at besvare. 

‘HØST I BERLIN’ markerer desuden vores jubilæum, idet Oluf Høst Museet fylder 25 år i 2023. 

De udstillede værker er venligst udlånt af en håndfuld danske museer. 

Udstilling og publikation er gavmildt støttet af: 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond, Otto Bruuns Fond og William Demant Fonden