JO DAM KÆRGAARD & STEFFEN BRANDT: LOGBOG FRA NORRESÂN

25 januar 2019

Særudstilling i Oluf Høsts someratelier

12. april – 19. oktober

“Logbog fra Norresân” er en lyrisk fortælling, der følger årets gang i ord og billeder.

I hver af årets måneder har Steffen Brandt skrevet en tekst og Jo Dam Kærgaard har arbejdet med et værk, skabt udfra et planteforlæg fra Norresâns magiske klippehave. “Logbog fra Norresân” er blevet til i en dialog mellem de to kunstnere, med afsæt i Høst, haven og historien, som den tager sig ud i nutiden, set fra en lille ø med en altid skiftende horisont.

Jo Dam Kærgaard og Steffen Brandt har i mange år haft en nær tilknytning til Bornholm og ikke mindst til Oluf Høst museet, som de tidligere har lavet en dialogudstilling til: ”25 vandringer i Høsts fodspor” (2005).

I årerne efter, frem til 2010, udgav Oluf Høst Biblioteket tre kogebøger, som Jo Dam Kærgaard skabte ud fra opskrifter, som Hedvig Wiedemann Høst havde samlet i et hæfte gennem et langt levet liv i Norresân.

I 2013 valgte Jo og Steffen at få fast base på Bornholm, og ikke bare på Bornholm, men i Gudhjem. I 2015 åbnede Jo Dam Kærgaard for første gang døren til Gudhjem BANKEN i Brøddegade. Og det er netop i den tidligere bank og sparekasse fra 1880, at Jo har indrettet værksted, atelier og galleri. Her præsenterer hun skiftende udstillinger med egne og andres værker.

Det er også i Gudhjem BANKEN, at  Jo Dam Kærgaard har arbejdet med billederne til årets særudstilling, der vises i Oluf Høsts sommeratelier øverst oppe i museets have.

I forbindelse med udstillingen udkommer ”Logbog fra Norresân” som bog.

10. januar … Jeg går op gennem haven i Norresân og kan mærke kulden slå fra sig.

Klipperne, de tavse vidner, husker Høsts tunge skridt på en trøstesløs baggrund af øsende skyer.

En himmel som én gang for alle trækker tæppet fra for det drama, som ikke synes, nogensinde at lade de medvirkende få fred.  (Steffen Brandt)

JO DAM KÆRGAARD & STEFFEN BRANDT: LOG BOOK OF NORRESÂN

Special exhibition – the Oluf Høst Museum 2019

Throughout the course of an entire year Jo Dam Kærgaard (visual artist) and Steffen Brandt (writer and composer) have been working, in dialogue with each other, to create ”Log book of Norresân”. For each month Steffen Brandt has written a text and for each corresponding month Jo Dam Kærgaard has made a “print-painting” out of something that grows in the magical garden of Norresân. Together it forms a poetical story following the seasons, inspired by Oluf Høst, the history and the present, all seen from the perspective of a small island with an ever-changing horizon.