Bestyrelsen

Direktør Lars Nørby Johansen (formand)
Lærer Trygve W. Høst (næstformand)
Museumsdirektør Flemming Friborg
Direktør Mads Kofod
Direktør Erik Sevaldsen
Museumsdirektør Erland Porsmose