Hvordan støtter man museet?

Oluf Høst Museet arbejder på at sætte fokus på kunstneren Oluf Høst og kunsten i Gudhjem, så museet forsætter med at være relevant for fremtiden. Støtte gennem donationer og sponsorater sikrer, at også de kommende generationer kan opleve den lille og helt særlige perle, som Oluf Høst Museet er. At Oluf Høst Museet i dag har en så rig og omfattende samling skyldes i høj grad generøsitet, passion og visioner fra en lang række private og sponsorer. Museet er på listen over institutioner, hvor man kan trække sine gaver fra i skat.

Vær endvidere opmærksom på, at sponsorer for Oluf Høst Museet tilbydes en bred platform med muligheder for et tæt samarbejde. Afhængig af den pågældende virksomhed aftales det individuelt, på hvilke områder samarbejdet kan tilrettelægges.

Lovændringer har resulteret i, at privatpersoner og virksomheder kan fradrage værdien af kunstværker til kulturinstitutioner, samt at virksomheder kan fradrage pengegaver til kulturinstitutioner.

Du er velkommen til at rette henvendelse til museets direktør Martin R. W. Brandt på mail oh@ohmus.dk eller på telefon 5648 5038 for at høre nærmere.