Nyrenoveret museum 2022

Oluf Høst Museet er i vinteren 2021-22 blevet renoveret for mere end 14 mio. kroner.

Takket være generøse bevillinger fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møllers Fond), Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Knud Højgaards Fond, 15. Juni Fonden, Sparekassen Bornholms Fond, Brødrene E.,S., & A. Larsens Legat og Bornholms Brandforsikring har vi fået fremtidssikret et vigtigt stykke dansk kulturarv.

Alle mure, vægge og overflader har fået en tur, ude såvel som inde.

Museets røde facade i plastikmaling er eksempelvis blevet fjernet, og Norresân er igen blevet kalket på gammeldags vis i den røde farve, der i tilfældet Høst helt sikkert var nøje udvalgt, som alt andet i det oprindelige kunstnerhjem.

Takket være 15. Juni Fonden er klippehavens blomsterbede og beplantninger blevet frilagte og ryddet op, så hus og have igen hænger smukt sammen.

Inde i bygningen er der opstået et moderne museum.

Vi har taget en helt ny etage i brug, så den hidtil uudnyttede kælder i dag rummer toiletter, garderobe og biograf. Kælderen forenes med resten af bygningen via en lift.

På den måde bliver Oluf Høst Museet endelig  – efter 23 år – tilgængeligt for alle slags gæster.

Flere af Norresâns lokaler er ført tilbage til deres oprindelighed.

Vi har skabt direkte adgang til Oluf Høsts vinteratelier på 1. sal og optimeret udstillingslokalerne til Oluf Høsts værker i stueplan med mere vægplads og mere lys.

Det har været afgørende for Jørgen Overbyes Tegnestue at tage vare på Norresâns historie og autenticitet ved at sikre sammenhængen mellem malerens værker og hjem.

Fondsbevillingerne har også givet os bedre klima, lys og sikkerhed for museets samling af Oluf Høsts værker.

Værker, der med stor sandsynlighed ville have været spredt over det meste af verden, hvis ikke 2. Verdenskrig havde forhindret Oluf Høst i det internationale gennembrud, han stod over for (efter udstillinger i blandt andet Warszawa, New York og på Venedig Biennalen), da krigen brød ud.

Bornholmere og øens mange gæster fra indland og udland kan nu opleve en pionér i dansk kunst i et af Danmarks mest spektakulære og smukt bevarede museer.

Som noget helt særligt, befinder det sig i det oprindelige kunstnerhjem i Gudhjem, mellem klipper og horisont, og lige midt i Oluf Høsts motivverden.