Generalforsamling i foreningen Oluf Høst Museets Venner (Venneforeningen)

Torsdag d. 26. maj.

FORMANDENS BERETNING

Oluf Høst Museet har en støtteforening, Oluf Høst Museets Venner, hvis hovedformål er, gennem en række arrangementer og aktiviteter, at bakke op om museet og gøre det mere synligt i kulturbilledet.
Vi er mange, som synes, at Oluf Høst Museet er en perle, lille, men vigtig i det samlede kulturbillede på Bornholm og i resten af Danmark. Oluf Høst er også kendt i Norden og Tyskland, og turister fra disse lande besøger museet.
Oluf Høst Museet er i bevidstheden hos mange folk.
I det forgangne år har vi haft bekymringer på Oluf Høst Museets vegne. Jeg og mange andre har vidst, at museet havde store økonomiske problemer, uden dog at kende til dem i detaljer.  Der var usikkert om museet ville overleve og åbne igen. En mærkelig og absurd tanke, at et museum af denne kaliber, smukt og særpræget, med masser af potentielle muligheder, skulle gå hen og tabe pusten og ikke åbne igen.  Det er ikke til at bære.

I 1999 blev Oluf Høst Museet stiftet, bl.a. ved en stor indsats fra Knud W Jensens side, og siden da har Jens Henrik Sandberg være direktør for museet. Han har i de mange år udført et stort forskningsarbejde, som er resulteret i mange flotte og informative udgivelser. I september fratræder Jens Henrik sin stilling og Venneforeningen ser frem til med spænding, hvilken leder museet skal have. Vi håber på, at det bliver en leder, som er nærværende på museet og som aktivt kan tage del i museets daglige drift. En leder som i høj grad, overfor museets gæster, kan byde dem velkommen og profilere Oluf Høst og hans kunst. Vi ser også frem til, at samarbejdet med Oluf Høst Museets Venner bliver tæt.

På trods af usikkerheden vedrørende museets overlevelse har bestyrelsen i foreningen været aktive, hvilket er resulteret i et flot program med mange arrangementer i sommerens løb:

Arrangementer
Endnu en gang skal vi se Preben Harris og Christine Albrechtslund i teaterstykket Oluf Høst – scener fra en juleaften. Vi så det sidst i 2014 med stor succes. Da jeg spurgte Preben, blev han faktisk glad, da han gerne vil gøre en indsats for museet. Vi fik også kontakt med Christine Albrechtslund, som spiller den søde og dejlige paja i stykket. Også hun fortalte mig, at det ville hun meget gerne. I min snak med hende, bl.a. om museets overlevelse, sagde hun, at hun kendte mange mennesker rundt omkring i landet, som havde et besøg på Oluf Høst Museet højt på deres prioriteringsliste, når de skulle til Bornholm.
Oluf Høst – scener fra en juleaften kan I opleve d. 22. juni her i stuen.

Sidste år havde vi et arrangement med operasanger Niels Jørgen Riis og pianist Mogens Dam. En bragende succes og en sjælden oplevelse. Tårerne var ikke til at holde tilbage, da Niels Jørgen Riis fortolkede: Jâ va lidinj  horra.  Vi gentager denne konstellation i år med to arrangementer, onsdag d. 13. og torsdag d. 14. juli. Vi satser på to arrangementer, da interessen var så stor sidste år, hvor vi faktisk måtte afvise en del mennesker. Vi har begrænset plads.
Vi slutter arrangementsrækken med Lillian Hjorth Westh, som har Pelle Erobreren og Martin Andersen Nexø som tema i sin fortælling. Lillian er en begejstret og levende fortæller, som forstår at underholde og gøre sine historier spændende og lærerige.
Det er d. 20. juli. Kun Blåpunge vil gå glip at dette arrangement. Hvis I vil vide, hvad en Blåpung er, må I møde op d. 20. juli. (Eller læse Pelle Erobreren, men den er lang…).

Vi har dog endnu et arrangement på bedding. Det er en to musikere, Hanne Askou og Frode Andersen, som kalder sig Duo Askou//Andersen. Violin og accordion. Det bliver d. 4. juli, hvis vi kan sætte det i værk.
Hanne Askou skriver: Denne – forhåbentligt – solrige julieftermiddag er der stemningsfuld klassisk musik i Oluf Høst-museets historiske klippehave, når Duo Askou//Andersen lægger vejen forbi museet i Gudhjem. Museets café er åben, og der serveres kaffe og kage i de smukke omgivelser, som man kan nyde til tonerne af danske sommersange og nordiske folketoner i smagfulde og virtuose arrangementer for violin og accordion.
Hun gør god reklame…. Man kan allerede nu lugte kaffen og mærke vibrationerne fra violinen og accordionen.
Hvis vi får et positivt svar med hensyn til underskudgaranti, så regner vi bestemt med at gennemføre arrangementet.

Men hvad kan vi ellers gøre for at støtte Oluf Høst Museet?
Jeg er i dialog med Mads Kofod, som er medlem af fondsbestyrelsen. Fondsbestyrelsen er den øverste ledelse i forhold til Oluf Høst Museet. Mads Kofod er, ligesom Venneforeningen, meget interesseret i at gøre Oluf Høst Museet levedygtigt og velfungerende. Han og os har mange idéer til, hvordan der kunne sættes en positiv udvikling i gang.
VI er først og fremmest enige om at forlænge den periode museet har åbent i:

Museet er sat til at skulle lukke ned for sæsonen d. 6. september.
Det er efter vores mening alt for tidligt. Bornholm har en hel del turister i sensommeren og efterårsperioden. Det ser ud til, at dette er stigende, hvilket nok især skyldes, at vi bliver flere og flere pensionister.
Pensionister kan frit holde ferier (korte og lange) hele året. Bornholm er attraktiv, da her er mange gode tilbud, også i efterårsperioden. F: eks. er der Bornholms Kulturuge, som er med til at trække mange turister til øen. Sæsonen forlænges i takt med, at folk ved, at her noget at komme efter!
Flere turister har spurgt mig om, hvorfor Oluf Høst Museet ikke har åbent i denne periode. Ja, jeg har desværre måttet sige, at det nok skyldes, at museet ikke har anset det for rentabelt at holde åbent i ydersæsonen.
Det er vigtigt, at museet fremover har åbent til og med efterårsferien.
Vi skal være en del af det Bornholmske kulturliv så længe som muligt. Måske skal vi også søge et samarbejde med Bornholms Kulturuge, så vi er med i deres katalog og infounivers.
Praktisk kunne en længere åbningsperiode lade sig gøre på følgende måde: I den sidste periode, efterårsperioden, kan frivillige gå ind og passe museet. I foreningen Oluf Høst Museets Venner er der mange medlemmer, som ville gå ind her og på skift sørge for, at museet har åbent. Vi vil med vores kontakter være i stand til at sende denne forespørgsel ud til mange mennesker. (Jeg kan allerede sige for mit eget vedkommende og de andre i bestyrelsen, at vi gerne vil passe museet en del af perioden). Der er mange andre, som gerne vil hjælpe til. Det er et spørgsmål om planlægning og opsøgende arbejde.

Mads og jeg har mange andre idéer. Det vil være for vidtgående at nævne dem her.
Nu gælder det om at skabe en positiv historie omkring Museet og vi skal koncentrere os om at få museet til at hænge sammen som et selvstændigt museum.

Peter Høst

Formand for foreningen Oluf Høst Museets Venner